Když se řekne…

Endodoncie

Endodoncie (z řeckého endon, „uvnitř“, a odus (genitiv „odontos“), „zub“) je jedna ze specializací zubního lékařství. Zabývá se zubní dření a tkáněmi zubních kořenů. Zabývá se zubní dření a tkáněmi zubních kořenů tzn., že jednou z nejčastějších procedur je ošetřování kořenových kanálků.

Zubní dřeň v dospělosti nemá téměř žádnou regenerační schopnost a je-li infikována, případně jiným způsobem nevratně poškozena, zpravidla odumírá. Prostor, který vyplňovala, je obklopen tvrdými zubními tkáněmi, a po jejím zániku již není napojen na krevní řečiště. To brání bílým krvinkám vypořádat se s infekcí a zbytky odumřelé tkáně. Navíc se zubovina kořenů stává sama hostitelem infekce. Proto se případná zánětlivá reakce odehrává v okolí otvorů, kudy původně vstupovaly cévy do zubu, a kudy unikají ze zubu toxiny, případně mikroby. Neřešena může vést k dalšímu šíření zánětu kostí čelistí i do okolních tkání a prostor. Endodontické ošetření má za cíl:

1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.

2. Opracovat systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.

3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.

Endodontická terapie prováděná lege artis, je časově náročná léčba, která klade nároky na trpělivost ze strany pacienta i lékaře. Lege artis prováděná endodontická léčba je rovněž finančně náročná, a pacient musí rozhodnout sám do jaké míry je ochoten “investovat” do záchrany svého zubu.

Vice o Endodoncii

Endodontické ošetření je indikované v případě onemocnění pulpy a tkání periodoncia, z protetických důvodů a traumata. Spočívá v odstranění obsahu kořenového kanálku, jeho dokonalém vypracování a hermetickém zaplnění.

Endodoncie je výrazně instrumentálním oborem, jehož úroveň je přímo závislé na materiálech, nástrojích a technikách, kterými se kořenový kanálek opracovává. V současné době s použitím nejmodernějších metod endodontické léčby je možno zachránit zuby, které v ještě nedávné době byly nevyléčitelné a bylo nutno je extrahovat.

Ve všech případech, kde došlo k zánětu v pulpě nebo v periapikálních tkání, endodontické ošetření  provádíme s použitím anestezii.

Jednou ze základních podmínek úspěšného endodontického ošetření je čisté, absolutně suché operační pole. Nejspolehlivějším prostředkem, kterým tohoto dosáhneme je “kofferdam”. Také “kofferdam” chrání pacienta před vdechnutím, polknutím nástroje, chemikálií, kazivých hmot, zbytků výplně. Systém “kofferdam” zahrnuje gumovou (latexovou) blánu a pomocné prostředky sloužící k jí retenci.

Úspěšnost endodontické léčby je závislá na mechanickém odstranění infekce z dřeňové dutiny, na  vyčištění a vypracování kořenových kanálků, a následně na dokonalém hermetickém zaplnění. Metody pro vypracování kořenových kanálků lze rozdělit na ruční I strojové. Ruční metody jsou klasické. Strojové vypracování kořenových kanálků využívající nástrojů ze slitiny niklu a titanu se stalo opravdovou revoluci. Předpokládají použití přístrojů, jejichž obsluha vyžaduje vyšší specializaci i vyšší náklady, a také specialistů, kteří dokáží využít všech vlastností těchto přístrojů. Nová technologie umožňuje využít těchto výhod: zjednodušení opracování kořenových kanálků, snadnější přístup, značná úspora času.

Posledním krokem pří ošetření kořenových kanálků je jeho hermetické zaplnění jedním z kondenzačních způsobů plnění. Gutaperča je v současnosti jedinou hmotou pro plnění kořenových kanálků, která umožňuje kondenzační způsob plnění. V naší ordinaci používáme základní metodu plnění gutaperčou za studena, což je laterální kondenzace, a také nejmodernější plnění gutaperčou za tepla. Laterální kondenzace je metodou, jejíž princip spočívá v obliteraci kořenového kanálku jedním hlavním čepem, který je postupně utěsňován podélně vkládanými vedlejšími čepy. Plnění gutaperčou za tepla stalo široce používané v posledních letech a provádí se pomocí speciálního přístroje, který také potřebuje speciální umění lékaře. Používáme techniku vertikální kondenzace za tepla. Jedná se o plnící postup, kde se gutaperča do kořenového kanálku vkládá za studena, po inzerci se zahřívá a následně kondenzuje. Tato technika vyžaduje strojové vypracovaní kořenových kanálků.

Ihned po zaplnění zhotovujeme RTG snímek.

Endodontické ošetření obvykle není možno dokončit v jedné návštěvě. Hlavním důvodem je použití dezinfekční a léčebné vložky (hydroxidu vápenatého) pro likvidaci zbylých mikroorganizmů, jejich toxinů a nekrotických tkání, které zůstaly v kořenovém kanálku po jeho opracování a výplachu, a také pro podporu remineralizace. Pro bezpečnou a optimální dezinfekci je třeba ponechat hydroxid vápenatý v kanálku alespoň 7-10 dní. V případě silně infikovaného kořenového kanálku lékař muže ten výkon opakovat.  V případě chronických periodontitid s periapikálním rentgenologickým nálezem a apikální resorpcí hydroxid vápenatý používáme s cílem zastavit resorptivní proces a potencovat remineralizační aktivitu v kosti v okolí hrotu kořene a ponecháme ho 2-3 měsíce.

Endodontická terapie prováděná lege artis, je časově náročná léčba, která klade nároky na trpělivost ze strany pacienta i lékaře. Lege artis prováděná endodontická léčba je rovněž finančně náročná, a pacient musí rozhodnout sám do jaké míry je ochoten “investovat” do záchrany svého zubu.