Když se řekne…

Úraz zubů

Jak se postupuje po úrazu zubů

Uvolněné zuby je třeba fixovat, k tomu se používají různé typy dlah (pryskyřičné, kovové). Při úrazu může také dojít k poškození nervově-cévního svazku, který zub vyživuje. Po úrazu proto sledujeme vitalitu zubů a dojde-li k odumření nervově-cévního svazku, provedeme konzervační přeléčení kořenového kanálku zubu.

Při nárazu na zuby nebo při pádu může také dojít k fraktuře korunky či kořene zubu. Pro další prognózu a léčbu je stěžejní lomná linie. Pokud nezasáhne dřeňovou dutinu, doplníme defekt výplní z kompozitního materiálu („bílou plombou“).

Zasáhne-li náraz dřeňovou dutinu a kořen je neporušen, můžeme po přeléčení kořenového kanálku zhotovit čepovou nástavbu, která musí být z kvalitní, odolné slitiny a zacementuje se do kořene zubu. Poté se zub doplní do původního tvaru korunkou, nejlépe porcelánovou. Má-li však lomná linie nevýhodný průběh a zasahuje do kořene zubu, nelze jej použít.

Kořen je nutné extrahovat a po zhojení se buď zavede implantát, nebo se po obroušení sousedních zubů zhotoví pevný můstek. Při úrazech zubů je nezbytné zhotovení a vyhodnocení rentgenového panoramatického snímku.