Když se řekne…

Implantologie (zubní implantáty)

Zubní implantáty jsou nejpřirozenější variantou, jak řešit ztrátu zubů. Zubní implantát je umělá náhražka vlastního zubu, která je vpravena do ústní dutiny na místo původního zubu a plní jeho funkci. Zubní implantát umožňuje nahradit jeden zub, ale i celou jejich skupinu, jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu tzn., že implantát může řešit ztrátu všech zubů! Zubní implantáty jsou pro každého, kdo si přeje moderní, šetrnou a funkční náhradu zubu.

Co je to zubní implantát?

Jedná se o titanový šroubovitý pilíř nahrazující kořen zubu, který se během chirurgického zákroku zavede do čelisti. Titan je zpravidla bez komplikací přijímán lidským tělem, alergie na něj se téměř nevyskytují. Tento „umělý kořen“ tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění protetické nástavby a zároveň vyplňuje mezeru po chybějícím zubu, která by v budoucnu mohla v důsledku stažení kosti vyústit až v úbytek kostní hmoty. V zásadě se implantáty používají k náhradě jednotlivých zubů, jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu.

Kdy užít zubní implantát

Zdravé zuby plní kromě životně důležitých funkcí jako kousání a žvýkání i funkci estetickou, neboť jsou rozhodující pro celkový výraz našeho obličeje, osobitý šarm a přirozený úsměv. Zdravý stav chrupu je též předpokladem pro bezchybnou výslovnost. Ke ztrátě vlastních zubů může během života dojít z mnoha důvodů. Nejčastějšími příčinami bývá úraz, onemocnění dásní, zubní kaz nebo jiné zánětlivé onemocnění zubu.

Zubní implantát je alternativním protetickým řešením, neboť chybějící zuby lze kromě klasického můstku klinicky vhodněji nahradit zubním implantátem, který splňuje všechny funkce původního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií, bez nutnosti zbrousit (degradovat) jiné okolní zuby (jako v případě můstku). Vhodným kandidátem pro implantaci je téměř každý, kromě pacientů s některými chronickými či systémovými onemocněními (např. diabetes) a těžkých kuřáků. Kouření totiž zvyšuje teplotu v dutině ústní a může snížit pravděpodobnost úspěšnosti implantace. Metoda taktéž není vhodná pro děti a dospívající, u kterých ještě nebyl ukončen kostní růst. O vhodnosti implantace rozhoduje zubní lékař specialista na základě informací z rentgenového snímku (případně CT) a dalších skutečností. K provedení úspěšné implantace je nezbytné, aby denzita čelistní kosti byla dostatečně kvalitní, pacient musí být schopen provádět bezchybnou ústní hygienu a jeho organismus musí disponovat normální schopností hojení ran.

Typy dentálních implantátů

Na výběr je několik variant čepů, způsobů uchycení implantátů, druhů operace a rozmístění zmíněných čepů. Kořenová implantace patří mezi nejčastější metodu. Aby proběhla úspěšně, musí být čelistní kost dostatečně hluboká a široká. I u pacientů, jejichž čelist není dostatečně silná pro metodu kořenové implantace, však existuje řešení. Buď lékař zvolí speciální druh implantátu, nebo se před vlastní implantací nebo souběžně s ní přikloní k provedení kostní transplantace, tzn. výstavbě kosti v okolí plánovaného zavedení implantátu tzv. augmentaci 

Postup zavedení implantátu

Zákrok se provádí zpravidla v lokálním znecitlivění operované osoby. Umístění implantátu se provádí do kosti, předešlé lokality zubních kořenů. V místě ošetření, do kosti, se vpraví titanový nosný hřeb, který je opatřen závitovým systémem. Tím se zabrání nežádoucím pohybům zubu. Přibližný čas zákroku je cca 20-30 minut. Tato část výkonu je minimálně bolestivá – celkové (analgosedace), nebo lokální znecitlivění se provádí podle stavu a přání pacienta.

Následně dochází k otisku „operačního pole“ otiskovací hmotou, která po ztuhnutí putuje k dalšímu zpracování. Výroba můstku, či korunky se uskutečňuje v zubních laboratořích.

Doba obvykle nutná k vhojení je minimálně 3 měsíce v dolní čelisti a 6 měsíců v horní čelisti, avšak i toto je individuální dle zdraví pacienta. Také existují rychlejší způsoby implantace a vhojení, u kterých je zatížení implantátu korunkou možné téměř okamžitě. Jedná se o okamžitou implantaci a časnou resp. okamžitou zátěž implantátu.

Z dlouhodobého hlediska je úspěšnost zavedení v dolní čelisti asi 95%, v horní čelisti 90% (z důvodu menší hustoty kosti horní čelisti), (VNI system of dental implants – seven years of experience] Čes Stomat 2000; 100:6)

Péče o zubní implantáty

U pacientů se zubními implantáty je nutné pečlivě a pravidelně pečovat o své “nové zuby“! Základním předpokladem je pravidelný kontakt se svým ošetřujícím lékařem (preventivní prohlídky) a kvalitní ústní hygiena s pravidelnou návštěvou dentální hygieny. Takováto péče je předpokladem pro dlouhodobé bezproblémové užívání zubních implantátů.

Možné komplikace

Stejně tak jako všechny chirurgické zákroky je i zavádění implantátů do jisté míry spojeno s určitými zdravotními riziky, která se však vyskytují velmi zřídka. Pokud se vyskytnou, je třeba je léčit. Implantace selhává nejčastěji následkem kouření, užíváním některých druhů léků, vlivem nedostatečného množství kostní hmoty v okolí implantátu nebo nedostatečnou ústní hygienou.

Alergie na titan nebo jiný kov, ze kterého je implantát zhotoven, je vzácná a prakticky se nevyskytuje. Relativně častou komplikací může být vznik infekce nebo mechanické poškození (ulomení) implantátu.

V případě jakékoliv komplikace se zubním implantátem kontaktujte co nejdříve svého lékaře, který Vám pomůže řešit eventuální problém.