Když se řekne…

Analgosedace

Analgosedace (řecky an=bez, algos=bolest) je stav navozený kombinací analgetika se sedativem. Cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie a pacient dýchá sám, proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny, ošetřovaný pacient pospává v průběhu celého výkonu. Na průběh zubního ošetření si navíc nepamatuje. Stav je vnímán pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen značně pozitivně.

Analgosedaci používáme u komplikovanějších stomatochirurgických zákroků a u pacientů se zvýšenou citlivostí na bolest. Nejčastěji je aplikována u extrakcí zubů a při zavádění zubních implantátů. Její hlavní výhodou je, že se jedná se o velmi šetrnou a zcela bezpečnou metodu omezení vnímaní bolesti.

Anesteziolog pacientovi aplikuje do žíly látku, která vyvolá stav potlačení bolesti. V průběhu zákroku je tedy pacient zcela bez nepříjemných pocitů. Po skončení výkonu je pacientovi do žíly opět aplikována látka, která původní stav zruší. Analgosedace se aplikuje u ambulantních zákroků a pacient tak odchází po ošetření za doprovodu další osoby domů.

Mezi další výhody analgosedace patří:

  • Rychlé odbourání účinku sedativ.
  • Pacient je bez vedlejších nebo doprovodných účinků jako je například nevolnost

Informace a potřebné dokumenty pro šetření v analgosedaci naleznete na následujícím odkazu.