Ceník

Hrazení úkonů

Součástí péče o pacienta je komplexní vstupní vyšetření, které zahrnuje celkové vyšetření chrupu, včetně pořízení digitálního snímku. Následně Vám bude lékařem po vzájemné domluvě navržen plán léčby současně s odhadem časové náročnosti a finančních nákladů.

ArbesDentry zubní ordinace v rámci zachování kvality a nároků současného ošetření vykazuje úhrady výkonů zdravotním pojišťovnám, které svými standardy neovlivní kvalitu poskytované péče. Další provedené výkony jsou hrazeny pacienty na základě minutové kalkulace vypočítané odbornou firmou.

Detailní ceník je k dispozici na recepci.

Platby lze provádět v hotovosti nebo platební kartou.

Přijímáme tyto platební karty:
MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, Diners Club, American Express.