Už během studií 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze David asistoval přednostovi stomatochirurgické kliniky ve VFN, kde načerpal potřebné vědomosti a zkušenosti v oboru zubního lékařství. Své znalosti rád dále tříbí jak aktivním vzděláváním, tak sledováním nejnovějších technologií a postupů ve stomatologii.

Pokud zrovna není v ordinaci, můžete ho najít v nahrávacím studiu, kde zastává roli zvukaře. Ve volném čase se aktivně věnuje focení. Umění a stomatologie jsou Davidovy hlavní radosti. Domluví se česky a anglicky.

Pracovní zkušenosti a praxe

  • 2023 soukromá zubní klinika AmbiCare Praha (zubní lékař)
  • 2019-2020 soukromá stomatochirurgická praxe (asistent přednosty prof. René Foltána)
  • 2017-2021 projekt Dental Prevention, Curaprox (školitel)